Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1

SUWAŁKI UL. PRZYTOROWA 8

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
OFERTA PRZEDSZKOLA

OFERTA PRZEDSZKOLA 2018/2019

Email Drukuj PDF

Wszystkich Rodziców, którzy poszukują miejsca dla swojego dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zapraszamy do zapoznania się z ofertą przedszkola działającego przy SOSW nr 1 w Suwałkach.

Nasza oferta skierowana jest do dzieci w wieku od 2,5 r.ż do 9 r.ż z niepełnosprawnością ruchową, intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, sprzężoną, autyzmem oraz z Zespołem Aspergera.

Stwarzamy możliwość uczestniczenia w imprezach wewnętrznych placówki tj. Dzień Pluszowego Misia, półkolonie, Festiwal Piosenki Dziecięcej „Złota Nutka”, Przegląd Kolęd i Pastorałek, Dzień Dziecka, Piknik Rodzinny. Aktywnie integrujemy się z innymi placówkami angażując się w organizację ogólnomiejskich imprez: Światowy Dzień Autyzmu, Światowy Dzień Zespołu Downa, Międzynarodowy Dzień Przedszkolaka. Uczestniczymy w rożnych konkursach plastycznych, muzycznych i recytatorskich.

Wyjątkowość naszego Przedszkola polega na tym, iż jesteśmy jedyną placówką prowadzącą wieloprofilową, intensywną edukację i terapię dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zapewniamy:
- zindywidualizowany tok edukacji w oparciu o wypracowane Indywidualne Programy Edukacyjno – Terapetyczne;
- w pracy z dzieckiem stosowanie najnowszych metod stworzonych z myślą o dzieciach ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
- udział w zajęciach dodatkowych;
- wysoko wykwalifikowaną kadrę;
- bogato wyposażoną bazę dydaktyczną;
- stosowanie innowacji pedagogicznych;
- dodatkowe wsparcie rozwoju w ramach zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
Oferujemy zajęcia z:
- integracji sensorycznej;
- komunikacji alternatywnej i wspomagającej;
- logopedii; 
- Ruchu Rozwijającego metodą Weroniki Sherborne;
- hydroterapii;
- rehabilitacji ruchowej;
- Treningu Umiejętności Społecznych;
- logorytmikę;
- EEG Biofeedback;
- Metody Dobrego Startu;
- elementy sensoplastyki;
- hipoterapii.

Dysponujemy bardzo dobrze wyposażoną bazą :
- sala do komunikacji alternatywnej i wspomagającej zaopatrzona w monitor dotykowy oraz laptopy dotykowe i komunikatory;
- basen do hydroterapii;
- sala integracji sensorycznej;