Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1

SUWAŁKI UL. PRZYTOROWA 8

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
60-lecie SOSW nr 1
Email Drukuj PDF

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy nr 1 w Suwałkach 17 października 2012 roku obchodził 60- lecie swojej pracy. Istniejemy od 1952 roku dzisiaj nasz Ośrodek to przyjazna i nowocześnie wyposażona placówka, daje uczniom jak również wychowankom równe szanse, przestrzegając zasad wzajemnej akceptacji, współdziałania oraz współpracy. SOSW nr1 w Suwałkach stanowi ważne centrum edukacji, rewalidacji i rehabilitacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością sprzężoną jak również z całościowym zaburzeniem rozwoju. Działamy na wszystkich szczeblach edukacji .

Praca w naszej placówce opiera się na całościowej realizacji funkcji wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej z uwzględnieniem specyficznych form i metod pracy. Głównym celem edukacji i wychowania SOSW nr 1 jest przygotowanie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie do życia w środowisku, jako pełnowartościowych obywateli w pełnej integracji ze społeczeństwem. W naszym działaniu chcemy być placówką, która kształcić będzie naszych uczniów na miarę XXI wieku, tak, aby potrafili sobie w zmieniającym się współczesnym świecie stawić czoła coraz bardziej wymagającej rzeczywistości.

Jubileusz naszego Ośrodka zaszczycili swoją obecnością dostojni goście:

Posłanka na Sejm RP – Pani Bożena Kamińska

Poseł na Sejm RP – Pan Jarosław Zieliński

Zastępca Prezydenta Miasta Suwałki – Pan Marek Buczyński

Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Andrzej Chuchnowski

Podlaski Kurator Oświaty – Pan Jerzy Kiszkiel

Ksiądz kanonik – Krzysztof Krupiński

Starostwo Powiatowe – Pan Ryszard Wasilewski

Naczelnik Wydziału Oświaty Wychowania i Sportu - Pani Alicja Jacewicz

Dyrektor Delegatury KO w Suwałkach – Pan Andrzej Raczyło

Kierownik PFRON – Pani Elżbieta Bogdańska

Jak również przedstawiciele władz mundurowych, media, emerytowani nauczyciele i pracownicy administracyjno- obsługowi. Były gratulacje, życzenia za które serdecznie dziękujemy.

Zasłużeni nauczyciele z okazji Dnia Edukacji Narodowej  otrzymali odznaczenia i nagrody. Medalem Komisji Edukacji Narodowej Podlaski Kurator Oświaty Jerzy Kiszkiel odznaczył Pana Leszka Dąbrowskiego i Pana Edwarda Kisielewskiego. Wszystkim odznaczonym i nagrodzonym serdecznie gratulujemy.

Serdecznie dziękujemy Wszystkim  Przyjaciołom SOSW nr 1 w Suwałkach którzy razem z nami w tym dniu świętowali.

 

obraz 038   obraz 031   obraz 003   obraz 007   obraz 039

  obraz 030   obraz 044 obraz 048

 

 

Szanowni Państwo, koleżanki i koledzy.

Jubileusz naszego Ośrodka za nami, wszystkim gratuluję bardzo udanej dobrze zorganizowanej i przeprowadzonej uroczystości.

Bardzo dziękuję wszystkim nauczycielom , wychowawcom, pracownikom administracyjno-obsługowym za szczególne zaangażowanie w przygotowanie naszego święta.

W sposób szczególny pragnę podziękować tym wszystkim , którzy wsparli nas i okazali swoją pomoc przy organizacji tak dużej tak ważnej dla nas  imprezy jubileuszowej,  i tak bardzo dziękuję

Stowarzyszeniu Przyjaciół Dzieci „Jesteśmy razem”

Dyrekcji Domu Nauczyciela w Suwałkach

Dyrekcji ROKiS w Suwałkach

Dyrekcji OSiR w Suwałkach

Przedsiębiorstwu SABO w Suwałkach

PHP  Garden Zygmunt Karbowski

PPH Cymes Adam Ołów

Hurtowni Owoców, Warzyw Przetwórstwa i Artykułów Spożywczych JENS

Mona – Kontra sp. z.o.o

PPH  GALPOL Michał Galiński

Zakładowi Przetwórstwa Mięsnego Sp. J. Dyczewscy

BS Rutka Tartak w Suwałkach

Bankowi Spółdzielczemu w Suwałkach

 

GALERIA