Drukuj

Terapia dzieci z autyzmem na przykładzie pracy terapeutycznej w internacie w SOSW nr1 w Suwałkach

Iwona Zomerfeld


Innowacja pedagogiczna pt. Tablice interaktywne. Wykorzystanie programu Boardmaker & Speaking Dynamically Prodla dzieci z Przedszkola nr 9 przy SOSW nr 1 w Suwałkach

Joanna Pachutko


Współpraca rodzice - nauczyciele, wychowawcy drogą do sukcesów dzieci

Sylwia Stankiewicz


Efektywne zagospodarowanie czasu wolnego w internacie

Anna Morgiewicz


Zaburzenia rozwoju ruchowego dziecka w wieku przedszkolnym. Integracja sensoryczna w terapii dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi.

Barbara Makuła 

Program zajęć wychowania seksualneg dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Suwałkach na lata 2011-2015

Bogusława Frydrych - Szczepkowska

Wpływ programów Unii Europejskiej na podnoszenie jakości pracy placówek oświatowych na przykładzie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 w Suwałkach

Barbara Ostaszewska

Wpływ programów Unii Europejskiej na podnoszenie jakości pracy placówek oświatowych na podstawie projektu „Razem w dorosłość”, realizowanym w Szkole Przysposabiającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1 w Suwałkach

 


Dbam o zdrowie. Program edukacji zdrowotnej dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym.