Logorytmika

Drukuj

Co to jest logorytmika?
Logorytmika jest połączniem terapii logopedycznej z rytmiką. Zajęcia składają się z ćwiczeń muzyczno-ruchowych oraz słuchowo-ruchowych. Ważnym elementem logorytmiki jest swobodny ruch przy muzyce, który daje możliwość wyrażenia siebie wszystkim dzieciom, niezależnie od występujących u nich deficytów rozwojowych.

Dawno, dawno temu….
Korzenie logorytmiki w dużej mierze opierają się na badaniach Emille’a Jaques-Dalcroze’a (1865-1950). Jest on nazywany twórcą logorytmiki. Zauważył on, że człowiek posiada naturalne dążenia do koordynacji ruchu (harmonia mózgu i ciała).

Jego następcą i zarazem drugim badaczem sfery logorytmiki był Carl Orff (1895-1982), który tworząc swoją koncepcje badał syntezę słowa, muzyki i ruchu. Opracował on program zajęć powiązanych z rytmizowanym mówieniem, śpiewem oraz grą na instrumentach.

Co zyskamy uczesticząc na zajęciach logorytmiki?
Logorytmika jest korzystnym dopełnieniem indywidualnej terapii logopedycznej ale nie tylko , gdyż jest również świetną formą zajęć ogólnorozwojowych. Kształci ona wrażliwość dziecka na bodźce dźwiękowe oraz twórczo wykorzystuje naturalną każdemu dziecku potrzebę ruchu, jak również pomaga przezwyciężyć lęk czy nieśmiałość i dodać więcej pewności siebie. Poprzez zabawy przy muzyce stymulujemy rozwój wszystkich funkcji, od których zależy prawidłowy rozwój mowy.

Głównym zadaniem logorytmiki jest usprawnianie dzieci z deficytami ruchowymi, jak równie z wszelkimi wadami wymowy, z zaburzeniami zachowania.

Jak to wygląda w SOSW?
Zajęcia logorytmiki odbywają się w każdej grupie przedszkolnej raz w tygodniu i trwają do 30 min. Stałym elementem zajęć są ćwiczenia usprawniające pracę języka oraz ćwiczenia oddechowe, których poprzez dmuchanie na bańki czy piórka zadaniem jest wydłużenie fazy oddechu, ćwiczenia słuchowe, gdzie celem jest różnicowanie dźwięków oraz ćwiczenia ruchowe, które usprawniają motorykę naszych dzieci. Nieodzownym elementem jest muzyka, taniec i śpiew. Prezentowana na zajęciach muzyka zachęca do ruchu improwizowanego bądź wskazanego przez terapeutę, dzięki któremu rozładowane zostaje napięcie mięśniowe, dziecko zaznajamia się z orientacją przestrzenną, w sferze własnego ciała.Każde zajęcia logorytmiki są prowadzone w formie zabawy, dlatego przynoszą nie tylko wiele korzyści, ale i wiele radości naszym dzieciom.

 

Co robimy z dzieciakami na logorytmice?

 

Paula Danecka