Handel ludźmi 19.06.2017

Drukuj

Wakacje to dla wielu nie tylko czas wypoczynku, ale także  również wyjazdów za granicę do pracy. To również często czas podejmowania decyzji o  wyjeździe na stałe. Taki wyjazd może być szansą na zmianę swojego życia, ale także wiąże się z wieloma zagrożeniami.

Jednym z takich zagrożeń jest handel ludźmi. W naszej szkole w ramach "Krajowego planu działań przeciwko handlowi ludźmi" koordynowanego przez Demartament Polityki Migracyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zostały przeprowadzone działania profilaktyczne i kampania informacyjna mające na celu zapobieganie zagrożeniom związanym z handlem ludźmi. Pani psycholog –Bogusława Frydrych-Szczepkowska, a także panie pedagog Alicja Filipowicz i Alicja Kosińska przeprowadziły zajęcia profilaktyczne z młodzieżą Zasadniczej Szkoły Zawodowej, a także Szkoły Przysposabiającej do Pracy oraz klas 3 Gimnazjum dotyczące handlu ludźmi. Podczas zajęć młodzież dowiedziała na co zwrócić uwagę wybierając oferty pracy, jak przygotować się do wyjazdu wakacyjnego, co należy sprawdzić, z kim rozmawiać o wyjeździe, jak znaleźć pomoc w razie niebezpieczeństwa. Pamiętajmy! Zadbajmy o swoje bezpieczeństwo i bądźmy czujni nie obawiajmy się powiadomić policji gdy coś nas  zaniepokoi!