Drukuj

Wakacje także dla nas.

Wakacje to czas radości i możliwości aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży biorących udział w różnych formach dla nich proponowanych: kolonie, obozy, wycieczki.

W tym roku po raz pierwszy biorąc pod uwagę prośby rodziców oraz takie same potrzeby wypoczynku uczniów naszego Ośrodka zorganizowaliśmy nieodpłatny dwutygodniowy dzienny wypoczynek letni dla dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Suwałkach pn „Otwarta szkoła 2014”. 15 osobową grupą dzieci zajmują się wolontariusze, którymi są nauczyciele Ośrodka. Program wypoczynku obejmuje zajęcia integracyjne, plastyczne, muzyczne, sportowe, hydroterapeutyczne oraz zajęcia wodne w Aguaparku. Zajęcia prowadzone są od godz. 8.30 do 14.30.  Udział dzieci w takiej formie wypoczynku jest  dla nich wielkim przeżyciem a jednocześnie radością. Wolontariusze  przygotowują różnorodne zajęcia uwzględniając zainteresowania, potrzeby i możliwości dzieci przede wszystkim pod kątem aktywnego wypoczynku, zabawy oraz umiejętności organizowania czasu wolnego. 

Pilotażowny program wakacyjnej „Otwartej szkoły 2014” dla dzieci niepełnosprawnych z pewnością będzie kontynuowany w następnych latach, ponieważ jest to jedyna możliwość poznania wakacji inaczej niż siedzenie w domu  przed komputerem oraz utrwalania wypracowanych i nabycie nowych umiejętności.

Bardzo dziękujemy wolontariuszom, Prezydentowi Miasta Suwałk , Dyrektorowi OSiR w Suwałkach, Dyrektorowi Hotelu „LOGOS” za pomoc w realizacji programu „Otwarta szkoła 2014”.