GRUPA TEATRALNA "GENESIS"

Drukuj

Od roku szkolnego 2009/2010 w naszym Ośrodku działa grupa teatralna „GENESIS”, skupiająca młodzież ze Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Zajęcia teatralne są prowadzone w ramach kółka teatralnego przez p. Elżbietę Zbiegień i p. Annę Falicką.

Uczniowie dzięki występom artystycznym mają możliwość uczestnictwa w życiu kulturalnym szkoły, środowiska lokalnego i regionalnego. Przygotowują się także do świadomego uczestnictwa w kulturze, bywaniu w teatrze i obcowania z prawdziwą sztuką, a przede wszystkim do pełnienia różnych ról społecznych.

Spektakle i widowiska, które przygotowuje zespół, są prezentowane przed społecznością macierzystej szkoły. Ponadto grupa artystyczna bierze udział w konkursach i przeglądach teatralnych na terenie województwa i poza nim. Ostatnim spektaklem, nad którym pracował zespół, jest „Śpiąca królewna” – komedia oparta na luźnej adaptacji Sławomira Mrożka. Grupa teatralna „Genesis” prezentowała to przedstawienie na Festiwalu Teatralnym w Ełku, gdzie zdobyła 2 miejsce oraz na X Festiwalu Teatralnym Szkolnictwa Specjalnego w Białymstoku „I ty możesz zostać aktorem”. A oto zdjęcia z ostatnich występów artystycznych zespołu: