Program innowacyjny z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych „Wybieram życie bez nałogów.” 5.11.2018

Drukuj

W roku szkolnym 2018/2019 psycholog Bogusława Frydrych-Szczepkowska i pedagog Alicja Kosińska realizują innowacyjny program z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych „Wybieram życie bez nałogów.”  W Szkole Przysposabiającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 innowacją objęte są warsztaty umiejętności społecznych i zawodowych.

Program adresowany jest do młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną
i dotyczy tematyki środków odurzających, w tym nowych substancji psychoaktywnych i środków zastępczych.

Celem programu jest:

tj. aktywne uczenie nowych umiejętności:

-        panowania nad impulsywnymi zachowaniami i/lub zachowaniami trudnymi, kontrolowania złości i sposobów odreagowywania emocji,

-     radzenia sobie z presją rówieśników w zakresie skutecznego odmawiania.

Ideą programu jest objęcie opieką uczniów, którzy mogą być narażeni (m.in
z uwagi na niepełnosprawność) na wchodzenie w kontakt ze światem używania substancji psychoaktywnych.

Strategię wiodącą stanowi kształtowanie umiejętności życiowych – odporności na wpływy społeczne. Strategią uzupełniającą jest strategia informacyjna

Priorytet stanowi integrowanie zespołu klasowego, ponieważ to sprzyja prowadzeniu działań grupowych i realizacji działań profilaktycznych.