Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1

SUWAŁKI UL. PRZYTOROWA 8

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Zajęcia logopedyczne

Email Drukuj PDF

"Słowa są podobne do promieni: jeżeli się nimi umiejętnie posługiwać - przenikają wszystko"
Aldous Huxley

 

ÂÂÂProwadząc zajęcia logopedyczne w ramach WWRD uczę komunikować się dzieci, które potrzebują dostosowania form pomocy do skutecznego porozumiewania się. To dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, z porażeniem mózgowym, z autyzmem, z afazją, z opóźnionym rozwojem mowy. Stosuję wspomagające sposoby porozumiewania się: system gestów Makaton, proste gesty języka migowego oraz obrazki PCS. Stanowią one dodatkowy środek, wzmacniający przekazywany dziecku komunikat werbalny.

ÂÂ Podczas ćwiczeń logopedycznych, do stymulacji rozwoju mowy korzystam z samodzielnie opracowanych prezentacji multimedialnych. Komputer podczas zajęć logopedycznych oddziałuje na dzieci wielozmysłowo. Połączenie obrazu i dźwięku w ćwiczeniach sprzyja przetwarzaniu informacji w mózgu, informacje przepływają szybciej, w konsekwencji lepiej kształtują prawidłową wymowę. To uwarunkowanie wpłynęło na opracowanie wielu prezentacji multimedialnych do wzbogacenia zajęć terapii logopedycznej przy użyciu komputera. Do tworzonych prezentacji używam zdjęć i krótkich filmów wykonanych samodzielnie oraz obrazków PCS. Przekaz wzmacniają głoski, sylaby i słowa nagrane głosem dziecka lub osoby dorosłej. Takie prezentacje multimedialne "otwierają" na mowę dzieci, z którymi pracuję. Za pośrednictwem pomocy dostosowanych do potrzeb konkretnego dziecka osiągam cel nadrzędny: dzieci zaczynają postrzegać logopedę jako osobę interesującą i komunikować się z nim. Utrwalanie wywołanych głosek przy pomocy komputera jest dla dzieci przyjemną i ekscytującą zabawą.

ÂÂÂEfektem stosowania nowoczesnych środków dydaktycznych jest rozbudzenie ciekawości poznawczej dzieci, wdrukowanie w świadomość dzieci miłych skojarzeń wiążących się z zajęciami logopedycznymi oraz ułatwienie dzieciom przyswajania i utrwalania niezbędnych umiejętności.

Marzena Achramowicz