Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1

SUWAŁKI UL. PRZYTOROWA 8

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Zasady kwalifikacji

Email Drukuj PDF

 

 

Zasady przyjęcia i uczestnictwa dziecka w zajęciach wczesnego wspomagania w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1 w Suwałkach:


- dziecko na zajęcia przyjmowane jest na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania wydanej przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną,

- zajęcia realizowane w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka są bezpłatne,

- kwalifikacja na zajecia prowadzona jest przez cały rok,

- rodzic jest zobowiązany do dostarczenia dokumentacji medycznej związanej z przebiegiem wcześniejszej rehabilitacji i leczenia dziecka, oraz do wypełnienia i dostarczenia: "Wniosku o przyjęcie dziecka na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju", "Zgody na przetwarzanie danych osobowych" (pobierz)

- rodzic podpisuje kontrakt, w którym zobowiązuje się do systematycznego uczestnictwa w zajęciach wraz z dzieckiem. W przypadku planowanej nieobecności rodzic/opiekun zobowiązuje się do wcześniejszego powiadomienia sekretariatu szkoły o nieobecności,

- rodzic/opiekun włącza się w prowadzone zajęcia wyłącznie na prośbę terapeuty jako osoba wspierająca terapeutę,

- terapeuta ma obowiązek do systematycznego udzielania rodzicom /opiekunom dziecka informacji dotyczących przebiegu terapii oraz o postępach dziecka.