Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1

SUWAŁKI UL. PRZYTOROWA 8

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Email Drukuj PDF

 

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w naszej szkole rozpoczęło się w 2007 roku. Wtedy to dyrekcja Ośrodka podjęła decyzję o wzięciu udziału w konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na realizowanie Pilotażowego Programu: „Wczesna, wielospecjalistyczna, kompleksowa, skoordynowana, ciągła pomoc dziecku niepełnosprawnemu lub zagrożonemu niepełnosprawnością oraz jego rodzinie”. 

Nasza placówka została wytypowana do uczestnictwa w Programie jako jedna z siedmiu oświatowych placówek publicznych w Polsce i jedyna w województwie podlaskim. Podczas trwania Programu (od stycznia do grudnia 2007) zajęciami z zakresu wczesnego wspomagania objęto łącznie 54 dzieci.

Ilość dzieci i rodzin objętych pomocą z roku na rok rośnie. Wraz z ilością dzieci rosną również kwalifikacje naszej kadry. Zespół wczesnego wspomagania to osoby z najwyższymi kwalifikacjami do pracy z małymi dziećmi, które wciąż poszerzają swoje umiejętności i zdobywają wiedzę na temat najnowocześniejszych i najskuteczniejszych metod pracy.

Dlaczego wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest tak istotne i ważne? Otóż skutkom wielu zaburzeń możemy zapobiec, tylko wtedy jeśli prawidłowe oddziaływanie terapeutyczne zostanie podjęte dostatecznie wcześnie. Wiele się w literaturze pisze na temat plastyczności mózgu małego dziecka. Im wcześniej podjęte oddziaływanie tym prawdopodobnie krócej będziemy wypracowywać efekty. Czasami pracę należy podjąć zaraz po narodzeniu dziecka, już na oddziale noworodkowym. Wcześniej rozpoczęta praca to mniej patologicznych nawyków i większa szansa na prawidłowy rozwój. Czasami wystarczy kilka miesięcy systematycznej pracy, aby wyrównać braki w rozwoju. Efekty tej pracy pokazują nam jak ważne jest wczesne dostrzeżenie problemów w rozwoju i prawidłowe podjęcie oddziaływań.