Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1

SUWAŁKI UL. PRZYTOROWA 8

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Handel ludźmi 13.06.2018

Email Drukuj PDF

Wakacje to dla wielu nie tylko czas wypoczynku, który wiąże się niestety również z wieloma zagrożeniami.
Jednym z takich zagrożeń jest handel ludźmi. W naszym Ośrodku w ramach "Krajowego planu działań przeciwko handlowi ludźmi" koordynowanego przez Departament Polityki Migracyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zostały przeprowadzone działania profilaktyczne mające na celu zapobieganie zagrożeniom związanym z handlem ludźmi.
Pani psycholog Bogusława Frydrych-Szczepkowska, a także panie pedagog Alicja Filipowicz i Alicja Kosińska przeprowadziły zajęcia z młodzieżą Branżowej Szkoły I stopnia, a także Szkoły Przysposabiającej do Pracy oraz klas Gimnazjum dotyczące handlu ludźmi.
Prowadzące poruszały tematykę dotyczącą zachowań bezpiecznych i niebezpiecznych w zakresie zawierania znajomości (również w internecie), korzystania z telefonu komórkowego/komputera, przechowywania i udostępniania dokumentów tożsamości, przekazywania zdjęć i informacji poufnych innym osobom.
Jako szczególnie ważne podkreśliły obowiązek informowania rodziców/opiekunów prawnych/nauczycieli o każdej nowej sytuacji czy propozycji ze strony osób nowopoznanych (w tym podpisywania dokumentów).
Młodzież dowiedziała także na co zwrócić uwagę wybierając oferty pracy, jak przygotować się do wyjazdu wakacyjnego, co należy sprawdzić, z kim rozmawiać o wyjeździe, jak znaleźć pomoc w razie niebezpieczeństwa.
Pamiętajmy! Zadbajmy o swoje bezpieczeństwo i bądźmy czujni.