Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1

SUWAŁKI UL. PRZYTOROWA 8

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Program profilaktyczny "Moje życie, mój wybór" 04-06.2018

Email Drukuj PDF

W drugim semestrze roku szkolnego 2017/2018 psycholog Bogusława Frydrych-Szczepkowska i pedagog Alicja Kosińska realizowały program profilaktyczny „Moje życie, mój wybór” współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.
Program opracowany został z inicjatywy Krajowego Biura do spraw Przeciwdziałania Narkomanii przez Fundację Poza Schematami w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia. Adresowany jest do młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną i dotyczy tematyki środków odurzających, nowych substancji psychoaktywnych i środków zastępczych. Autorkami programu są psycholog Karolina van Laere oraz pedagog i psychoterapeuta Kinga Suchocka.
Celem programu jest rozwinięcie wiedzy i umiejętności młodych ludzi, które zmniejszają ryzyko podejmowania przez nich niebezpiecznych zachowań w przyszłości oraz ograniczenie używania substancji psychoaktywnych wśród tej grupy młodych odbiorców.
Ideą programu jest objęcie opieką nastolatków, którzy mogą być narażeni, m.in .z uwagi na niepełnosprawność, na wchodzenie w kontakt ze światem używania substancji psychoaktywnych.
W cyklicznych zajęciach profilaktycznych uczestniczyła młodzież klasy 7 szkoły podstawowej, klasy 1 Szkoły Przysposabiającej do Pracy i uczennice i uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia, łącznie 21 osób.

Zajęcia profilaktyczne "Moje życie, mój wybór" - kwiecień 2018

 

Zajęcia profilaktyczne "Moje życie, mój wybór" - maj 2018

 

Zajęcia profilaktyczne "Moje życie, mój wybór" - czerwiec 2018